¿Indkaldelse til ordinær generalforsamling¿

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Frederikshavn Blackhawks Floorballclub TIRSDAG , d. 30 APRIL 2019 kl. 19,00

Generalforsamlingen afholdes i klubbens cafeteria i Abildgaard hallen.

¿indkomne forslag sendes senest 14 dage inden til formanden.

Dagsorden i henhold til vedtægterene:
http://blackhawks.dk/design/9827/Vedt%C3%A6gterFB.pdf

 

Denne side opdateres kun i forhold til træningstider, træner/ledere og bestyrelse eller henvises til vores

       facebookside som kan findes ved at søge Frederikshavn Blackhawks eller scanne koden nedenunder